بدون عنوان‌، اثر امیررضا کوهی، مجموعه شخصی-60-13

هنرمند: امیررضا کوهی

توضیحات

نام اثر: بدون عنوان
اندازه هنر: 320cm × 200cm
ماتریال: بوم(دو­-لته)
تکنیک:
سال خلق:
قیمت: مجموعه شخصی

عنوان

Go to Top