بدون عنوان‌، اثر امیررضا کوهی، مجموعه شخصی-60-09

هنرمند: امیررضا کوهی

توضیحات

نام اثر: بدون عنوان
اندازه هنر: 50cm × 70cm
ماتریال:
تکنیک:
سال خلق:
قیمت: مجموعه شخصی

عنوان

Go to Top