پدر سالار – اثری از علی نازکسرایی

50 تومان

تکنیک: سياه قلم

توضیحات

نام اثر: پدر سالار
اندازه هنر: ۱۵۰x۲۰۰
ماتریال: مقوا
تکنیک: سياه قلم
سال خلق: 1400
قیمت: مجموعه شخصی

عنوان

Go to Top