منظره – اثری از نگین ماجد

1,000,000 تومان

تکنیک: مدادرنگ و گواش

توضیحات

نام اثر: منظره
اندازه هنر: ۳۴×۲۴
ماتریال: مقوا
تکنیک: مدادرنگ و گواش
سال خلق: 1400
قیمت: 1000000

عنوان

Go to Top