سکوت حرف می زند – اثری از نوشین دالوند

3,000,000 تومان

تکنیک: مدادرنگی و اکرولیک

توضیحات

نام اثر: سکوت حرف می زند
اندازه هنر: ۳۰*۴۰
ماتریال: مقوا
تکنیک: مدادرنگی و اکرولیک
سال خلق: 1398
قیمت: 3000000

عنوان

Go to Top