رهایی – اثری از سیما نوری

تومان

تکنیک: شماره دوزی یکطرفه

توضیحات

نام اثر: رهایی
اندازه هنر: 47*37 cm
ماتریال: نخ و پارچه
تکنیک: شماره دوزی یکطرفه
سال خلق: شهریور 1400
قیمت:

عنوان

Go to Top