بانوی چنگ نواز در مراسم یلدایی – اثری از فاطمه احمدی زاده

تومان

تکنیک: پولک دوزی و منجوق دوزی و نقاشی پارچه

توضیحات

نام اثر: بانوی چنگ نواز در مراسم یلدایی
اندازه هنر: 50×70 سانتی متر
ماتریال: پولک .منچوق .پارچه .نخ .رنگ پارچه
تکنیک: پولک دوزی و منجوق دوزی و نقاشی پارچه
سال خلق: 1397
قیمت:

عنوان

Go to Top