الهه‌ی آسمانی – اثری از شبنم درویش

تومان

تکنیک: رنگ روغن، آکریلیک، گل رس

توضیحات

نام اثر: الهه‌ی آسمانی
اندازه هنر: ۱۰۰×۱۰۰
ماتریال: بوم نقاشی
تکنیک: رنگ روغن، آکریلیک، گل رس
سال خلق: 1399
قیمت:

عنوان

Go to Top