اثری از: فریده هوشیار به نام بدون عنوان ، فریده هوشیار-47-005

500,000 تومان

هنرمند: فریده هوشیار

توضیحات

نام اثر: بدون عنوان
اندازه هنر: a3
ماتریال: کاغذ
تکنیک: بافت، خودکار و آبرنگ
سال خلق: 1396
قیمت: 500

عنوان

Go to Top