اثری از: فریده هوشیار به نام بدون عنوان ، فریده هوشیار-47-004

500,000 تومان

هنرمند: فریده هوشیار

توضیحات

نام اثر: بدون عنوان
اندازه هنر: a3
ماتریال: مقوا
تکنیک: خودکار و مداد رنگ
سال خلق: 1399
قیمت: 500

عنوان

Go to Top