اثری از: صباح آل علی – مادر

اثری از: صباح آل علی

توضیحات

نام اثر: مادر
اندازه هنر: ۳۰*۴۰
ماتریال: مقوا
تکنیک: آبرنگ
سال خلق: 1399
قیمت:

عنوان

Go to Top