اثری از: شمیم نژادخاوری به نام محابا ، شمیم نژادخاوری-24-001

1,200,000 تومان

هنرمند: شمیم نژادخاوری

توضیحات

نام اثر: محابا
اندازه هنر: ۳۵×۴۵
ماتریال: بوم نقاشی
تکنیک: رنگ روغن
سال خلق: ۱۳۹۹
قیمت: ۱۲۰۰۰۰۰

عنوان

Go to Top