اثری از: سوسن اتحاد به نام سرمست از نور خورشید، سوسن اتحاد-31-002

3,000,000 تومان

هنرمند: سوسن اتحاد

توضیحات

نام اثر: سرمست از نور خورشید
اندازه هنر:۴۰×۴۰×۴
ماتریال: بوم دیپ
تکنیک: رنگ و روغن
سال خلق: ۱۳۹۸
قیمت: ۳میلیون تومان

عنوان

Go to Top