اثری از: سوسن اتحاد به نام حضور، سوسن اتحاد-31-001

3,000,000 تومان

هنرمند: سوسن اتحاد

توضیحات

نام اثر:حضور
اندازه هنر: ۳۰×۴۰×۴
ماتریال: بوم دیپ
تکنیک: رنگ و روغن
سال خلق: ۱۳۹۹
قیمت: ۳میلیون تومان

عنوان

Go to Top