اثری از: سمیه سادات سرکشیکیان به نام پاییز و برکه ، سمیه سادات سرکشیکیان-20-004

1,600,000 تومان

هنرمند: سمیه سادات سرکشیکیان

توضیحات

تام اثر: پاییز و برکه
اندازه هنر: 8*29
ماتریال: مقوا واترکالریست و آبرنگ سن پطرزبورگ روسی
تکنیک: آبرنگ خیس در خیس
سال خلق: 1398
قیمت: 1۶00000

عنوان

Go to Top