اثری از: سمیرا آمور به نام بدون عنوان ، سمیرا آمور-22-01

3,000,000 تومان

هنرمند: سمیرا آمور

توضیحات

نام اثر: بدون عنوان
اندازه هنر: 70×70 cm
ماتریال: بوم نقاشی
تکنیک: ترکیب مواد
سال خلق: 1399
قیمت: 3000000

عنوان

Go to Top