اثری از: سميه کاظمی – بدون عنوان

3,000,000 تومان

اثری از: سميه کاظمی

توضیحات

نام اثر: بدون عنوان
اندازه هنر: 100×70
ماتریال: بوم
تکنیک:نقاشیخط
سال خلق: 2018
قیمت: ۳۰۰۰۰۰۰

عنوان

Go to Top