اثری از: راضیه حسینی به نام بدون عنوان ، راضیه حسینی-25-01

1,500,000 تومان

هنرمند: راضیه حسینی

توضیحات

نام اثر: بدون عنوان
اندازه هنر: ۲۰×۲۵
ماتریال: مقوا
تکنیک: آکریلیک
سال خلق: ۱۳۹۹
قیمت: ۱۵۰۰۰۰۰

عنوان

Go to Top