اثری از:مینا نیایش فر – هویت

1,000,000 تومان

تکنیک: آبمرکب

توضیحات

نام اثر: هویت
اندازه هنر: ۴۰-۳۰
ماتریال: مقوا
تکنیک: آبمرکب
سال خلق: 1397
قیمت: 1000000

عنوان

Go to Top