اثری از:ملیکا اولیا – پروانه

1,000,000 تومان

تکنیک: رنگ روغن

توضیحات

نام اثر: پروانه
اندازه هنر: ۶۰×۶۰
ماتریال: بوم
تکنیک: رنگ روغن
سال خلق: 1396
قیمت: 1000000

عنوان

Go to Top