اثری از:فاطمه طاهری عابد – مرد سرخ پوست

1,500,000 تومان

تکنیک: سیاه قلم

توضیحات

نام اثر: مرد سرخ پوست
اندازه هنر: 37/5 × 45
ماتریال: مقوا
تکنیک: سیاه قلم
سال خلق: 1399
قیمت: 1500000

عنوان

Go to Top