اثری از:بهار کاظمی – گلدان

1,000,000 تومان

تکنیک: مدادرنگی

توضیحات

نام اثر: گلدان
اندازه هنر: ۲۰ × ۳۰
ماتریال: مقوا
تکنیک: مدادرنگی
سال خلق: 1400
قیمت: 1000000

عنوان

Go to Top