پروفایل هنرمند و کیوریتور

امیر رضا کوهی

 طراح، نقاش، مجسمه ساز

متولد  ۱۳۶۴ در تهران، ایران

کارشناس تصویر سازی
کارشناس ارشد نقاشی
تدریس اموزشگاه هنر معاصر
تدریس نگارخانه ژینوس
برگزیده برترین اثار ارائه شده در بین دانشگاه های علمی و کاربردی کشور (سال۹۴)
کیوریتو گالری ژینوس سال 97، اداره کل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران 97

برگزاری چندین نمایشگاه گروهی و یک نمایشگاه انفرادی
برگزاری نمایشگاه انفرادی در گالری ویونا
برگزاری نمایشگاه گروهی تابلو های کوچک در گالری(موزه زمان)
برگزاری نمایشگاه گروهی در وزارت فرهنگ و ارشاد استان البرز
برگزاری نمایشگاه گروهی در گالری ژینوس
برگزاری نمایشگاه گروهی در گالری آریانا
برگزاری نایشگاه گروهی دراداره کل وزارت فرهنگ و ارشاد استان تهران

استودیو امیررضا کوهی

نمونه های هنری

برای دریاف خبر نمایشگاه های بعدی ایمیل خود را وارد کنید