IMG 20201115 122837 813

فراخوان طراحی دانشجویی پنگوئن

طراحی دانشجویی پنگوئن که اکنون در پانزدهمین سال خود است ، هدف آن کشف و پرورش نسل بعدی استعدادهای طراحی و تصویرگری است.

این فرصتی برای دانشجویان دوره هنر یا طراحی در سطح HND یا درجه است که می توانند برای انتشار در طول تحصیل خود به طراحی بپردازند و دست نوشته های واقعی طراحی جلد و صفحه را تجربه کنند.

برای شبیه سازی روند کار به شیوه کار طراحان پنگوئن ، پس از اینکه داوران راه یافتگان به لیست کوتاه را انتخاب کردند، مدیران هنری به داوطلبان انتخاب شده در لیست کوتاه بازخورد و جهت گیری هنری بیشتری راجع به موارد ارسالی ارائه می دهند. از داوطلبان انتخاب شده در لیست نهایی، قبل از مرحله نهایی داوری، دعوت می شود تا با در نظر گرفتن تمام نظرات ، کار خود را دوباره ارسال کنند.

دسته بندی ها:

جایزه جلد داستان بزرگسالان
جایزه جلد غیر داستانی بزرگسالان
جایزه جلد کودکان

شرایط ارسال:

➜ PDF
➜ ۳۰۰dpi
➜ CMYK
➜ ۵mm bleed
➜ علائم محصول گنجانده شود
➜ حداکثر حجم پرونده ۵ مگابایت

لطفا جلد جلویی را فقط در صفحه اول PDF خود قرار دهید و یک پوشش کامل جلوی (جلد، بدنه اصلی و پشت جلد) را در صفحه دوم PDF خود قرار دهید (به عنوان یک سند ارائه می شود)

دانشجویان می توانند حداکثر ۱ طرح را در هر یک از سه دسته وارد کنند.

برندگان در ژوئن ۲۰۲۱ اعلام می شوند.

شرکت در این رقابت رایگان است.

آخرین مهلت ثبت نام: ۲ مارس ۲۰۲۱ ( ۱۲ اسفند ۹۹)

برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به سایت فراخوان مراجعه کنید: https://www.penguin.co.uk